Hợp đồng xuất khẩu mới nhất

Hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng nhập khẩu được sử dụng trong những trường hợp mua bán hàng hóa giữa các thương nhân ở các quốc gia khác nhau. Mẫu hợp đồng xuất khẩu mới nhất bằng tiếng anh và tiếng việt- Công ty luật Thiên Minh cung cấp mẫu hợp đồng để Quý khách hàng tham khảo.

1. Mẫu hợp đồng xuất khẩu mới nhất

 

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU(0) …….

Số:…………………

Ngày: …./…./…..

Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng ………… tại Việt Nam,

GIỮA: CÔNG TY ……………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………Telex: ……………. Fax: ………………………

Được đại diện bởi ông(bà):  …………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Dưới đây được gọi là: Bên mua.

VÀ: CÔNG TY ………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………Telex: ……………. Fax: ………………………

Được đại diện bởi ông(bà):  …………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………

Dưới đây được gọi là: Bên bán

Hai bên mua và bán trên đây đã đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo những điều kiện sau:

1. Tên hàng: ……………………………………………………………………..

2. Quy cách phẩm chất(1):…………………………………………………………

3. Số lượng: ……………………………………………………………………..

4. Giá cả (2): ………………………………………………………………………

5. Giao hàng:

– Thời gian giao hàng: ………………………………………………………….

– Điều kiện cơ sở giao hàng: ……………………………………………………

– Cảng bốc hàng: ……………………………………………………………….

– Cảng dỡ hàng: ………………………………………………………………….

– Thông báo về việc xếp hàng: Bên bán có nghĩa vụ thông báo với Bên mua về việc đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng.

6. Thanh toán (3): Thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang.

– Người mua sẽ mở 01 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang tại Ngân hàng …………………., thông qua Ngân hàng Ngoại Thương, Việt Nam cho bên bán hưởng lợi.

– Thư tín dụng được mở trước ngày giao hàng ít nhất 45 ngày.

– Thư tín dụng được thanh toán ngay khi người hưởng lợi xuất trình bộ chứng từ giao hàng sao:

+ Bộ gốc đầy đủ 3/3 vận đơn đường biển hoàn hảo, ghi rõ “hàng đã bốc” theo lệnh của Ngân hàng phát hành, thông báo cho người mua.

+ 03 bản hóa đơn thương mại đã ký.

+ 03 bản gốc giấy chứng nhận số lượng, chất lượng do một số cơ quan giám định có uy tín tại Việt Nam xác nhận.

+ 03 bản chứng nhận xuất xứ do VCCI phát hành.

+ Thông báo giao hàng trong đó chỉ rõ số Hợp đồng, Thư tín dụng, hàng hóa, số lượng, chất lượng, tên tàu, tên người chuyên trở, cảng bốc hàng, cảng dỡ hàng.

7. Trọng tài(4): Bất kỳ tranh cãi, bất hòa hay khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến hợp đồng này mà hai bên mua bán không thể hòa giải, thương lượng được, cuối cùng sẽ được đưa ra giải quyết tại “Trung tâm Trọng tài Quốc Tế Việt Nam theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này”.

8. Điều luật áp dụng: Hợp đồng này sẽ được áp dụng theo luật pháp của nước Cộng hòa Singapore.

9. Điều khoản bất khả kháng: Hợp đồng này áp dụng những điều bất khả kháng được dẫn chiếu tới văn bản của Phòng thương mại Quốc Tế (ấn phẩm của ICC số 421).

Điều khoản kiểm định: Việc kiểm định, giám sát tại nhà máy nhà kho về chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, tình trạng bao gói của hành hóa nêu tại mục 1, mục 2 Hợp đồng này này sẽ do(5) ……………………….. . đảm nhiệm, phí tổn kiểm định sẽ do bên bán chịu.

10. Những điều khoản khác: Tất cả những thuật ngữ thương mại dùng cho hợp đồng này sẽ được diễn giải theo ấn phẩm “Thuật ngữ thương mại” (Tác giả: Michael B.Smith & Merritt R. Blakeslee – NXB Chính trị Quốc gia – 2001) Hợp đồng bán hàng này được ký kết tại [ĐỊA ĐIỂM] vào ngày [NGÀY THÁNGNĂM] , hợp đồng này được lập thành 04 bản: 02 bản bằng tiếng Anh, 02 bản bằng tiếng Việt. Mỗi bên giữ 02 bản: 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt.

BÊN MUA
(Đại diện ký tên)

BÊN BÁN

(Đại diện ký tên)

2. Mẫu hợp đồng xuất khẩu bằng tiếng Anh    

CONTRACT

No:………………

Date:………….

BETWEEN:……………………………………………………………………………………………………………… ……

Address:……………………………………………………………………………………………………………………. …..

Tel:……………………………….  Telex:……………………………….. Fax:…………………………………………….

Represented by Mr…………………………………………………………………………………………………. ……….

Hereinafter called THE BUYER

AND:…………………………………………………………………………………………………………………………… .

Address:…………………………………………………………………………………………………………………….. ….

Tel:………………………………. Telex:………………………………… Fax:…………………………………….. ……..

Represented by Mr…………………………………………………………………………………………………… ……..

Hereinafter called THE SELLER

The above parties hereby agreed that Seller shall sell and Buyer shall buy the following commodity with the following terms and conditions:

1/ COMMODITY: Vietnamese Rice Type Pearl

2/ SPECIFICATION:

                 * Moisture:             12.0% max.

                 * Foreign master:   0.5% max.

                 * Broken:               20.00% max.

                 * Whole grain:        40.00% min.

                 * Damaged kernel: 2.00% max.

                 * Chalky kernel:     8.00% max.

                 * Red kernel:          4.00% max.

                 * Immature kernel: 1.00% max.

                 * Milling degree: ordinary milled.

3/ QUANTITY: 50.000 MT (10% more or less at Buyer option)

4/ PACKING: in new single jute bags of 20 kgs net each

5/ SHIPMENT: 20.000 MT in June and 10.000 MT in July

6/ PRICE: USD200.000 MT FOB Saigon Port

7/ PAYMENT: By Letter of Credit

Buyer shall open an Letter of Credit at sight L/C in favor of Vietcombank requiring the following documents for negotiation:

– Full set of commercial invoice

– Full set Clean on Board Bill of Lading

– Certificate of weight and quality issued by independent surveyor

– Certificate of origin

– Phytosanitary certificate

– Fummigation certificate

– Certificate of vessel’s Hatch cleanliness.

8/ PRE-SHIPMENT SURVEY: Buyer shall have right to pre-shipment survey of cargo.

9/ INSURANCE: To be converred by the Buyer.

10/ ARBITRATION: Any disputes, controversy or claim arising out of or relating to this contract or breach therefore, which cannot amicably be settled by the parties hereto, will be finally settled by Legal Solution in Singapore.

11/ LOADING TERMS

a- At the load port, the cargo is to be loaded at the rate of 1,500 metric tons (PWWDSHEXUU) per weather working days of 24 consecutive hours, Sunday and holiday excepted unless used. If the Notice of Readiness is presented before 12 hours noon laytime to commence at 13 hours the same day. If the Notice of Readiness is given after 12 hrs noon but before the close of office (17:30 hours) the laytime to commence from 8:00 AM on the next working day. Dunnage to be for Buyer/Shipowner’s account.

b- Shore tally at the Seller’s account and on board vessel tally at Buyer/Shipowner’s account.

c- At load port, tax for cargo is to Seller’s account

d- Dammurage/Despatch as per Charter party

e- All other terms as per Gencons Charter party

12/ APPLICABLE: This contract shall be governed by and construed according to the laws of The Republic of Singapore.

13/ FORCE MAJEURE: The Force Majeure (Exemption) Clause of The International Chamber of Commerce (ICC Publication No. 412) is hereby incorporated in this contract.

14/ SURVEY: The supervision and survey of the Vietnamese White Rice at mills/ stores quality, weight, quantity, number of bags, conditions of boxes and packing will be done by Vinacontrol in Vietnam, the cost thereof being to ABC’s account.

15/ OTHERS: The Trade Terms used herein shall be inpreted in accordance 1990 including its amendments.

This sales contract is done in Jakarta 23 Sep. 2017 in 04 (four) English originals, 02 (two) for each side.

SIGNED    SIGNED

————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.luatthienminh.net

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh: