Yếu tố lỗi trong luật hình sự

Yếu tố lỗi trong luật hình sự và các cách thức lỗi

Một trong những vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu Luật hình sự Việt Nam đó là nhận diện được yếu tố lỗi của người phạm tội. Mặt chủ quan của tội phạm được biểu hiện thông qua ba yếu tố: lỗi, động cơ phạm tội và mục đích phạm tội. Trong đó, Lỗi là dấu […]

Nội dung chi tiết

Một trong những vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu Luật hình sự Việt Nam đó là nhận diện được yếu tố lỗi của người phạm tội. Mặt chủ quan của tội phạm được biểu hiện thông qua ba yếu tố: lỗi, động cơ phạm tội và mục đích phạm tội. Trong đó, Lỗi là dấu hiệu quan trọng nhất trong mặt chủ quan, là nội dung cơ bản thể hiện mặt chủ quan của cấu thành tội phạm, không xác định được lỗi thì không thể cấu thành tội phạm. Vậy yếu tố lỗi trong luật hình sự và các cách thức lỗi được quy định như thế nào?

Lỗi là gì?

Lỗi là diễn biến tâm lý bên trong của người phạm tội không thể nhận thức trực giác như nhìn thấy hoặc cầm nắm mà xác định lỗi bằng cách thông qua hành vi mà người phạm tội thực hiện.

Một hành vi được coi là có lỗi khi có đủ hai điều kiện sau:

1. Hành vi trái pháp luật hình sự: là những hành vi thực hiện không đúng quy định của pháp luật, xâ phạm tới khách thể mà luật hình sự bảo vệ.

2. Hành vi đó là kết quả của sự tự lựa chọn và quyết định của người thực hiện hành vi khi có khả năng và điều kiện để lựa chọn và quyết định xử sự khác không trái pháp luật hình sự.

Lỗi gồm 2 bộ phận chính là lý trí và ý chí

– Lý trí là khả năng nhận thức tính chất nguy hiểm của hành vi và nhận thức được hậu quả của hành vi đó.

– Ý chí là khả năng điều khiển hành vi của mình và khả năng điều khiển hậu quả của hành vi.

Các hình thức lỗi

Thứ nhất là lỗi cố ý trực tiếp

Lỗi cố ý trực tiếp được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 (sau đây gọi là "Bộ luật Hình sự"). Theo đó người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp nếu người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xảy ra.

Thứ hai là lỗi cố ý gián tiếp

Lỗi cố ý gián tiếp là lỗi của một người khi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra tuy không mong muốn nhưng có ý thức để mặc hậu quả xảy ra. (Khoản 2 Điều 10 Bộ luật Hình sự).

Thứ ba là lỗi vô ý do cẩu thả.

Lỗi vô ý do cẩu thả là trường hợp người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó. (Khoản 2 Điều 11 Bộ luật Hình sự).

Thứ tư là lỗi vô ý do quá tự tin.

Lỗi vô ý do quá tự tin là trường hợp người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được. (Khoản 1 Điều 11 Bộ luật Hình sự).

Xem thêm:

>>> Khái quát chung, thẩm quyền của Tòa án công lý quốc tế

>>> Khái niệm, đặc điểm, phân loại và phân tích các loại chủ thể luật quốc tế

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

Trân trọng !

Liên kết trang

Giới thiệu khu đô thị New City Châu Đốc tỉnh An Giang. Một số dự án căn hộ hưng thịnh phân phối và phát triển.