điều tra nhân thân

Điều tra nhân thân để làm gì?

Nhân thân của người phạm tội trong luật hình sự được hiểu là tổng hợp những đặc điểm riêng biệt của người phạm tội có ý nghĩa đối với việc giải quyết đúng đắn vấn đề trách nhiệm hình sự của họ. Khi nói đến nhân thân chủ yếu là nói đến con người với tính […]

Nội dung chi tiết

Nhân thân của người phạm tội trong luật hình sự được hiểu là tổng hợp những đặc điểm riêng biệt của người phạm tội có ý nghĩa đối với việc giải quyết đúng đắn vấn đề trách nhiệm hình sự của họ. Khi nói đến nhân thân chủ yếu là nói đến con người với tính cách là thành viên của xã hội, người tham gia vào quan hệ xã hội, là thực thể xã hội. Khái niệm này chỉ bao gồm những đặc điểm về tâm lý, xã hội và có thể có một số đặc điểm về sinh học có ý nghĩa về mặt xã hội như giới tính, tuổi tác.

Người phạm tội có thể là phạm tội riêng lẻ hoặc là người phạm tội trong đồng phạm. Người phạm tội có thể đã thực hiện hoàn thành tội phạm hoặc đã thực hiện tội phạm nhưng mới ở giai đoạn phạm tội chưa đạt hoặc mới có hành vi chuẩn bị phạm tội.Nhân thân người phạm tội là tổng hợp các đặc điểm, dấu hiệu, các đặc tính thể hiện bản chất xã hội của con người khi vi phạm pháp luật hình sự, mà trong sự kết hợp với các điều kiện bên ngoài đã ảnh hưởng đến việc thực hiện hành vi phạm tội của người đó.

Nhân thân người phạm tội là một phạm trù thuộc về con người được đề cập trong các ngành khoa học tội phạm học, khoa học luật hình sự, khoa học điều tra tội phạm, tâm lý học tư pháp… Trong hoạt động thực tiễn các cơ quan điều tra, tòa án, cơ quan thi hành án, các cơ quan khác của Nhà nước, các tổ chức xã hội cần nắm được vấn đề nhân thân người phạm tội trong quá trình tiến hành công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giáo dục và cải tạo người phạm tội.

Để quyết định hình phạt đúng một trong những đòi hỏi quan trọng là phải làm rõ những đặc điểm về nhân thân người phạm tội. Những đặc điểm về nhân thân người phạm tội được thể hiện trong lý lịch bị can, bị cáo và các tài liệu khác có liên quan. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án phải chứng minh những đặc điểm về nhân thân của bị can, bị cáo.

Việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội còn có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định hình phạt. Qua nghiên cứu nhân thân người phạm tội, không chỉ đánh giá được khả năng giáo dục cải tạo của người phạm tội mà còn giúp đánh giá được tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội để có hình phạt phù hợp. Hành vi và con người luôn luôn có quan hệ với nhau cho nên tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội cũng phụ thuộc phần nào vào tính chất của con người.

điều tra nhân thân

Từ khái niệm về nhân thân để hiểu được nhân thân người phạm tội, để xác định nội dung của những khía cạnh xã hội trong nhân thân người phạm tội, điều quan trọng là phải xác định được hệ thống các mối quan hệ qua lại tác động lẫn nhau giữa người với người, nghĩa là làm rõ cơ chế hình thành nhân thân người phạm tội. Trong từng nhóm tội, loại tội cụ thể nhân thân con người cũng khác nhau.  Môi trường sẽ có những ảnh hưởng tích cực tới việc hình thành nhân thân của con người và ngược lại. Con người do một số lý do cụ thể: Xuất phát từ chính từng cá nhân đó mà phạm tội giết người. Có thể có động cơ,  mục đích từ trước cũng có thể không. Tuy nhiên để tước đi sự sống của người khác là hoàn hoàn thuộc về ý muốn chủ quan của người phạm tội đó. Như vậy, cơ chế hình thành nhân thân người phạm tội giết người nhìn từ góc độ môi trường xã hội cũng là một yếu tố quan trong quyết định tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của người phạm tội gây ra. Nghiên cứu nhân thân người phạm tội chính là góp phần quan trọng trong việc giáo dục và cải tạo người phạm tội, việc phòng ngừa và dự báo tình hình tội phạm.

Xem thêm:

>>> LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG VỚI NGƯỜI ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI NHƯ THẾ NÀO?

>>> Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

CÔNG TY LUẬT THIÊN MINH

Address: Tòa AQUA 2 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004

Email: info@congtyluatthienminh.vn

www.luatthienminh.vn

Liên kết trang

Giới thiệu khu đô thị New City Châu Đốc tỉnh An Giang. Một số dự án căn hộ hưng thịnh phân phối và phát triển.